deus::ex::machina

deus::ex::machina is ‘n fisieke uitdrukking van menslike geografie, ’n soeke na kontak te midde van chaos. deus::ex::machina is ‘n deels telematiese aanbieding, deels interaktiewe aanlyn ervaring: Lewende, waretyd bewegings beheer deur die gehoor. Hierdie multispeler-spel nooi kykers om in ’n gedeelde ervaring van nagemaakte kontak aanlyn of in persoon te ontmoet. Dié virtuele ervaring word deur jou, die kyker, beheer wanneer jy die dansers met ’n waretyd stemmingsproses beheer, en só jou eie unieke ervaring van die uitvoering kies, lewend of via direkte stroming.

deus::ex::machina is a physical expression of human geography, a search for connection within chaos. Part telematic performance, part interactive online experience, deus::ex::machina is live, real-time motion controlled by the audience. This multiplayer game invites viewers to meet online or in real life, in a shared experience of simulated connection. This virtual experience is driven by you, the viewer, as you control the dancers via a real-time voting process, ultimately choosing your own unique experience of the performance as it unfolds live or via live stream.

Genre: Interdissiplinêr, Dans, Telematiese opvoering, Speling, Waretyd interaksie, Digitale uitsending / Interdisciplinary, Dance, Telematic performance, Gaming, Real time interaction, Digital broadcast

Musiek deur / Music by: Lungiswa Plaatjies, Cara Stacey, Matthijs van Dijk, Franco Prinsloo, Object Agency en NASA Klanke van Mars, Uitgevoer deur Darkroom Contemporary Dansteater / Object Agency and NASA Sounds of Mars, Performed by Darkroom Contemporary Dance Theatre

Skrywer / Writer: Louise Coetzer

Regisseur / Director: Louise Coetzer

Choreograaf / Choreograph: Louise Coetzer

Ontwerpers / Designers: Marc Nicolson, Padraig Riley, Sibongiseni Tembe (Thingking)

Vervaardiger of Produksiebestuurder / Producer or Production manager: Darkroom Contemporary Dansteater / Dance Theatre

Moontlik gemaak deur / Enabled by: Nasionale Loterye Kommissie, Pan African Telematic Kunsprojek (PATAP), ’n inisiatief van die Vrystaat Kunstefees Pan African Creative Exchange, Ondersteun deur die Nederlandse Ambassade, Die Andrew W Mellon Stigting, en die Nasionale Afrikaanse Teater-inisiatief (NATi) / National Lotteries Commission, Pan African Telematic Art Project (PATAP), an initiative of the Vrystaat Arts Festival Pan African Creative Exchange, Supported by the Embassy of the Netherlands, The Andrew W Mellon Foundation, and NATi.

Tydsduur / Running time: 25 min

Kaartjieprys / Ticket price: Gratis openbare uitvoering / Free public performance

Venue: Outside

Datum en Tyd / Date and Time:

Thursday, 06 October 12:00

Friday, 07 October 19:00

Saturday, 08 October 14:00

Previous
Next

Share