Die Boek & Die Slaaf / Exhibition title: The Book & The Slave

Datums / Dates: 3 Okt / Oct – 11 Nov 2022

Plek / Location: Eeufees Kunsgalery (Eeufeeskompleks, UV) / Centenary Art Gallery (Centenary Complex, UFS)

Tye / Times: Ma – Vry / Mon – Fri 9:00 – 16:00

 

Die mens leef in samelewings wat stories vertel.Ons stories reflekteer ʼn veranderende wêreld. Dit reflekteer ook realiteite wat uitdagend onveranderd bly. Die boek is nog altyd ʼn magtige medium om hierdie stories te vertel en om die (on)duidelike idees en waardes wat in ons kulture ingebed is, oor te dra. Hierdie tentoonstelling stel beelde en boeke wat verband hou met slawerny naasmekaar. Coetzee distilleer oortuigings, praktyke en waardes binne die boeke en bring hulle in ‘n dialoog met sy kunswerke. Dit het ten doel om ‘n herlees van ou verskanste stories te aktiveer en die erkenning van ons donker verlede en ons gemeenskaplike menslikheid te herbeleef.

 

Humans live in storytelling societies. Our stories reflect a world that is shifting. They also reflect realities that remain defiantly unchanged. The book has long been a powerful medium for telling these stories and for conveying the (co)overt ideas and values embedded in our cultures. This exhibition juxtaposes sculptures with books related to slavery. Coetzee distills beliefs, practices, and values within the books and brings them into a dialogue with his artworks. This aims to trigger a re-reading of old entrenched stories and rekindle recognition of our dark past and our common humanity.

Previous
Next

Share