An interrogation of emotional relationships and their complexities in literature

Emosionele verhoudings vorm ’n integrale tema in Kristien Hemmerecht se geskrewe werke. Sy beskryf komplekse en gebrekkige verhoudings in haar romans en navigeer komplekse verbintenisse in verhoudings. Haar bekendste romans sluit in Brede heupen (1989), Zonder grenzen (1991), Wit zand (1993), Veel vrouwen, af en toe een man (1995), Margot en de engelen (1997) en Donderdagmiddag. Halfvier. (2002). Ondersteun deur die Nederlandse Taalunie en die Vlaamse Regering in Suider-Afrika.

Emotional relationships are an integral theme in Kristien Hemmerecht’s written works. She depicts complex and imperfect relationships in her novels and navigates complex relational bonds. Her best-known novels are Brede heupen (Wide Hips, 1989), Zonder grenzen (No Boundaries, 1991), Wit zand (White Sand, 1993), Veel vrouwen, af en toe een man (Lots of Women, a Man Now and Then, 1995), Margot en de engelen (Margot and the Angels, 1997) and Donderdagmiddag. Halfvier. (Thursday Afternoon: Three Thirty, 2002). Supported by the Dutch Language Union in The Netherlands, and the Government of Flanders in Southern Africa.

Met Kristien Hemmerechts, Rea Mokone (gespreksleier)

Taal English

Tydsduur 60 min

Prys R30 | R35 by die deur

Plek ATKV-Boeke-oase (Hoofsaal)

Tye 4 Okt 10:00

Share