Music Lovers-3 (8)
Klyntji X Vrystaat Kunstefees

Klyntji X Vrystaat Kunstefees

25 MAY 2023

Klyntji bring eksklusiewe resensies en ’n lekker skinderrubriek na die Vrystaat Kunsfees in 2023!

Klyntji, die bekende webjoernaal, is opgewonde om deel te wees van die Vrystaat Kunsfees vanaf 11 Julie tot 15 Julie 2023. Klyntji gaan eksklusiewe resensies en ’n boeiende skinderrubriek aanbied wat jou sal meesleur in die fees ervaring.

Klyntji staan bekend vir hul insiggewende kulturele kommentaar en interessante literatuur. “Ons is baie bly om saam met die Vrystaat Kunsfees te werk, ’n geleentheid wat die krag van die kunste vier. Ons span van talentvolle skrywers en kritici gaan die essensie van vertonings vasvang deur treffende resensies, en ons gaan ook ’n klugrubriek hê wat jou ’n voorskou sal gee van die lekker agter-die-skerm-gebeure” – Francois Lion-Cachet, Klyntji se redakteur.

Ons nooi jou, die feesgangers, deelnemers en kunsliefhebbers, uit om Klyntji dop te hou by klyntji.com en op Vrystaat Kunstefees se webwerf. Jy wil nie hierdie unieke en opwindende Vrystaat Kunsfees-ervaring misloop nie. Sluit by Klyntji aan en ontdek die “weer winter”-ervaring!

Oor Klyntji:

Ons Klyntji is die eerste en oudste Afrikaanse tydskrif, gestig in die jaar 1896. Dit leef steeds voort as ’n bekende webjoernaal, na verwys as Klyntji, wat die verskeidenheid van stemme en artistieke uitdrukking vier. Met ’n fokus op kultuur, literatuur en prikkelende inhoud het Klyntji ’n reputasie opgebou vir hul kwaliteit artikels en insiggewende kommentaar. Die gedrukte Ons Klyntji zine, ’n sakpas-boekie, verskyn ook jaarliks. Deur saam te werk met vooraanstaande geleenthede soos die Vrystaat Kunsfees, wil Klyntji ’n dieper waardering vir die kunste bevorder en betekenisvolle verbintenisse binne die kreatiewe gemeenskap skep.

 

Klyntji to Provide Exclusive Show Reviews and Gossip Column at the Vrystaat Arts Festival 2023

Klyntji, the renowned web journal, is pleased to announce its presence at the Vrystaat Arts Festival from July 11th to July 15th, 2023. Klyntji will offer exclusive show reviews and a captivating gossip column, providing festival-goers with an immersive and engaging experience.

As part of the festival, Klyntji’s team of skilled writers and critics will deliver insightful reviews, capturing the essence of each performance and highlighting the exceptional talent on display. Additionally, the magazine’s gossip column will delve into the intriguing stories and behind-the-scenes buzz of the festival, offering readers an enticing peek into the vibrant world of the participants.

Klyntji invites festival attendees, participants, and art enthusiasts to stay tuned for their show reviews and exciting gossip column, providing an immersive and informative experience of the Vrystaat Arts Festival. Follow the coverage on klyntji.com and on the Vrystaat Arts Festival homepage. Join Klyntji as they unravel the magic behind this year’s outstanding performances.

About Klyntji:

Ons Klyntji is the first and oldest magazine of the Afrikaans language, established in the year 1896. Today it is known as a prominent web journal, known simply as Klyntji, that celebrates diverse voices and artistic expression. With a focus on culture, literature, and thought-provoking content, Klyntji has gained recognition for its high-quality articles and insightful commentary. The printed Ons Klyntji zine, a pocket-sized booklet, also appears annually. By collaborating with prestigious events like the Vrystaat Arts Festival, Klyntji aims to foster a deeper appreciation for the arts and create meaningful connections within the creative community.

Share this post