272772413_4864642873572670_3284680386641656097_n
PAP AANSOEKE NOU OOP! | PAP APPLICATIONS NOW OPEN!

PAP AANSOEKE NOU OOP! | PAP APPLICATIONS NOW OPEN!

01 FEB 2023

Die Publieke Kunsprojek is jou kans om jou artistieke talent ten toon te stel en ‘n blywende impak op jou gemeenskap te maak.

Dien vandag jou voorstel in en wees deel van ‘n dinamiese openbare kunsinisiatief wat kleur, inspirasie en betekenis na ons openbare ruimtes bring.

The Public Art Project is your chance to showcase your artistic talent and make a lasting impact on your community. 

Submit your proposal today and be a part of a dynamic public art initiative that brings color, inspiration, and meaning to our public spaces. Apply now and turn your vision into reality.

Share this post