Facebook Banner -01
Vrystaat | Kunstefees |  Arts Festival | Tsa-Botjhaba

Vrystaat | Kunstefees | Arts Festival | Tsa-Botjhaba

Kunstenaars en produksiemaatskappye word genooi om aansoeke in te dien vir die Vrystaat Kunstefees hoof- en vrynge-programme in 2023.

Die fees vind plaas vanaf 11-15 Julie 2023 op die Universiteit van die Vrystaat Bloemfontein-kampus.

Die kunstefees programmeer ’n diverse mengsel van visuele kuns, teater, musiek, letterkunde, openbare kuns en multidissiplinêre werke in ondermeer Afrikaans, Engels, Sesotho en ander tale.

Dien asseblief ‘n aanlyn aansoek in teen 5 Januarie 2023 deur die skakel hieronder te volg.

*Kunsmarkstalletjie-aansoeke sal in Januarie 2023 oopmaak*

Artists and Companies are invited to submit applications for the 2023 Vrystaat Arts Festival main and vrynge programmes.


The festival will be taking place on the University of the Free State Bloemfontein Campus from 11-15July 2023.


The festival programs a diverse mix of visual art, theatre, music, literature, public art, and multi-disciplinary works in Afrikaans, English, Sesotho, and other languages.


Kindly submit an online application by the 5th of January 2023 by following the link below:


*Art Market Stall applications will open in January 2023*

Share this post