Sense(Less)

“Ons sintuiglike bewussyn het die punt bereik waar ons, sonder twyfel, teater benodig wat ons harte en ons nerwe ontwaak” – Antonin Artaud. Sense(Less) is ‘n meelewende, multisensoriese teaterervaring wat poog om die liggaam wakker te maak en met die sintuie te kommunikeer. Hierdie produksie is geïnspireer deur Sjamaanse beswymingsrituele en ‘n reis deur die wêreld van die lewendes na die ryk van die dooies. Sense(Less) verskaf aan gehore ‘n intieme sensoriese ervaring in ‘n post-COVID-wêreld waarin ware menslike kontak iets is waarna ons smag.

“Our sensibility has reached the point where we surely need theatre that wakes us up, heart and nerves” – Antonin Artaud. Sense(Less) is an immersive, multisensory theatrical experience attempting to wake up and communicate with the body and its senses. Inspired by Shamanic trance rituals and the journey from the land of the living to the realm of the dead, Sense(Less) provides a visceral, intimate experience for audiences in a post-COVID world where true human connection is something we crave.

 

Genre: Uitvoerende kuns, Multisensoriese, meelewende, innoverende teater, Postdramatiese teater, Ritualistiese teater, Teater van Wreedheid / Multisensory, immersive theatre, Performance art, Devised theatre, Postdramatic theatre, Ritualistic theatre, Theatre of Cruelty

Skrywer / Writer: Devised by the ensemble, under supervision of Jani Marais

Regisseur / Director: Jani Marais

Choreograaf / Choreographer: Jani Marais

Ontwerpers / Designers: Jani Marais (Sound, Lighting, Costumes, Set design, -layout, -staging)

Verhoogbestuurder / Stage manager: Amira van Biljon

Moontlik gemaak deur / Made possible by: Universiteit van die Vrystaat Departement Drama- en Teaterkuns / University of the Free State Department of Drama and Theatre Arts

Ondersteun deur / Supported by: Vrystaat Arts Festival

Ouderdomsbeperking / Age restriction: 16 M (a.g.v. oorweldigende senoriese stimulus) Sneller-waarskuwings: flitsende ligte, harde musiek, kos en drinkgoed word bedien (als vegetaries), gehoor sit op die vloer (spesiale reëlings vir stoele kan getref word). Indien moontlik, moet gehoorlede ‘n vorm invul om kennis te gee van voedselallergieë, gesondheidstoestande, dieetvoorkeure, ens. met aankoop van kaartjies (vorm aangeheg) / (due to overwhelming sensory stimulus) Trigger warnings: flashing lights, loud music, food and beverages served (all vegetarian), audience seated on the floor (special arrangements for chairs can be made). If possible, audience members should fill in a form informing about any allergies, health conditions, dietary restrictions, etc. when purchasing tickets (form attached)

Tydsduur / Running time: 60 min

Kaartjieprys / Price of ticket: R120 | R130 by die deur / at the door

Venue: Visual Media Hub

Datum en Tyd / Date and Time:

Tuesday, 04 October 20:30

Wednesday, 05 October 20:30

Friday, 06 October 20:30

Previous
Next

Share