Versteekte Gesigte van die Nederlandse & Afrikaanse tale / Hidden Faces of Dutch & Afrikaans languages

Heel dikwels, wanneer mense dink aan diegene wat Nederlands en Afrikaans praat, sien hulle slegs een ras. Met hierdie bespreking hoop ons om lig te werp op die ervarings van BIPOC (swart, inheems, mense van kleur) Nederlands- en Afrikaanstaliges. Ondersteun deur die Nederlandse Taalunie en die Vlaamse Regering in Suider-Afrika.

Too often when people think of Dutch and Afrikaans speakers, they often see one race. In this discussion, we hope to shed light on the experiences of BIPOC (black, indigenous, people of colour) Dutch, and Afrikaans speakers. Supported by the Dutch Language Union in The Netherlands, and the Government of Flanders in Southern Africa.

Met Jolyn Phillips, Anyrahamat, Chitra Gajadin, Rea Mokone (gespreksleier)

Taal English

Tydsduur 60 min

Prys R30 | R35 by die deur

Plek ATKV-Boeke-oase (Hoofsaal)

Tye 7 Okt 17:00

Share