Waiting for Lift-Off by Nomakhwezi Becker

Twee susters probeer mekaar kontak vanoor oseane. Met die gebruik van taal, herinnering, sang en papiervliegtuie ontvou die verhaal van hul lewens. In hul soeke na mekaar vind elkeen ‘n manier om te vlieg, uit te reik, te verdwyn en te onthou.

Two sisters try to connect from across oceans. Using language, memory, song, and paper planes, the stories of their lives unfold. In their search for each other, they find different ways of taking flight, reaching, disappearing, and remembering.

Debuut / Debut

Genre: Drama

Rolverdeling / Cast: tbc

Skrywer / Writer: Tamarisk Ray Glogauer (Papercuts), Nomakhwezi Becker (Waiting for Lift-Off)

Regisseur / Director: Jade Bowers

Musikale-regisseur / Musical director: tbc

Ontwerpers / Designers: Jade Bowers (Produksieontwerper / Production designer)

Verhoogbestuurder / Stage manager: Aminah Motaung

Vervaardiger of Produksiebestuurder / Producer or Production manager: Pieter Jacobs (Uitvoerende vervaardiger / Executive producer), Karabo Mtshali (Lynvervaardiger / Line producer)

Moontlik gemaak deur / Enabled by: Universiteit van / University of Johannesburg

Ondersteun deur / Supported by: Universiteit van / University of Johannesburg

Taal / Language: Engels / English

Ouderdomsbeperking / Age restriction: PG10 Volwasse, Geweld / Mature, Violence

Tydsduur / Running time: 120 min (50 min per stuk met ‘n pouse tussinin / 50 min per show with an interval in-between)

Kaartjieprys / Ticket price: R160 | R170 by die deur / at the door

Venue: OFM – AWO

Datum en Tyd / Date and Time:

Tuesday, 04 October 16:00

Wednesday, 05 October16:00

Thursday, 06 October 16:00OFM 

Share